Bytový komplex Skalka bude umístěn blízko přírodní lokality Skalka na temeni stejnojmenného kopce na rozhraní pražských čtvrtí Motol a Smíchov, pod nímž se na jedné straně nachází Plzeňská třída a sportovní areál včetně ragbyového hřiště na straně druhé.

Součástí areálu je původně barokní usedlost Skalka, jež bude v rámci projektu zrekonstruována.

Historie Skalky


Dostupnost MHD


Pod Lipkami
6 minut pěšky


Kavalírka
11 minut pěšky


Podbělohorská
7 minut pěšky

Dojezdnost autem


FN Motol
8 minut


Pražský Hrad
9 minut


Břevnovský klášter
9 minut


OC Anděl – Nový Smíchov
10 minut


Galerie Butovice
12 minut


Metropole Zličín
15 minut


Staroměstské náměstí
17 minut


Letiště Václava Havla
18 minut


Praha hlavní nádraží
18 minut


Vyšehrad
19 minut


Pražská ZOO
19 minut


Václavské náměstí
20 minut


Zajímavosti v okolí

Přírodní památka Skalka

Přírodní památka Skalka je výchozem ordovických hornin – křemenců a břidlic, které zde vytvářejí geomorfologicky výrazné „kozí hřbety“. Hřbety jsou porostlé převážně kyselými bikovými doubravami, ve vrcholových partiích pak zakrslými doubravami a v nižších partiích, na hlubším a vlhčím substrátu.

Usedlost Skalka

Usedlost stojí na východním výběžku návrší, mimo přírodní památku. Obytné stavení je obdélné, patrové s již jen částečně dochovanou vysokou valbovou střechou. Původní vstup do areálu je od západu dodnes částečně dochovanou pilířovou bránou. Dochovány jsou též zbytky ohradní zdi. Zahrada kolem domu měla dříve charakter anglického parku – nejvýraznějším pozůstatkem je terasa před obytným stavením lemovaná starými jírovci.

Sportovní aktivity

V blízkosti bytového komplexu Skalka se nachází mnoho lokalit k nejrůznějším sportovním aktivitám. Kromě veřejných prostranství je také možnost přihlásit se do místních sportovních klubů.

Místní fotbalové hřiště patří SK Čechie Smíchov, fotbalovému klubu, jehož historie sahá až do roku 1905.

Hned vedle fotbalového hřiště se nachází tenisové kurty TJ Banka Praha.

Paintballové hřiště o rozloze 24 000 m2 s vytápěným zázemím a občerstvením uspokojí i ty nejnáročnější hrá­če.

V lokalitě působí také jeden z největších sportovních oddílů na Praze 5, amaterský rugbyový tým RC Tatra Smíchov.

Přírodní park Košíře-Motol

Přírodní park Košíře-Motol se nachází pět minut od lokality Rezidence Skalka a významnou měrou přispívá ke zkvalitnění životního prostředí města. Nachází se zde řada pěších cest s hezkým výhledem na Prahu.

Součástí přírodního parku Košíře-Motol jsou tři významné přírodní památky: přírodní památka Vidoule, přírodní památka Motolský ordovik a přírodní památka Kalvárie v Motole.

Bývalá osada Buďánka

Buďánka jsou bývalá dělnická osada, nyní ležící na pražském Smíchově v části přiléhající ke Košířům, zejména v okolí ulice U Zámečnice, v oblasti mezi usedlostí Kavalírka a přírodní památkou Skalka. Na místě vinice ji mezi lety 1800–1840 postavili pravděpodobně dělnící z blízkého pískovcového lomu.

Spisovatel Jakub Arbes, který tudy na svých procházkách často procházel, zmiňuje osadu v několika svých knihách. V romanetech Rváč a Můj přítel – vrah ji popisuje jako romantické místo, kde žili chudí řemeslníci i košířská galérka.

V letech 1976–1980 bydlel na Buďánkách i Svatopluk Karásek, v jeho domě zkoušela náustupnická skupina tělesa Plastic People of the Universe Půlnoc a scházeli se zde disidenti.

Usedlost Cibulka

Usedlost Cibulka má velmi bohatou historii, která se datuje již od 14. století. Svou nynější podobu empírového zámečku získala v první třetině 19. století.

Celý komplex je tvořen hlavní budovou, hospodářskými budovami a stájemi.

V přilehlém, romanticky upraveném areálu stejnojmenného lesoparku se nachází řada cenných děl od významných pražských umělců počátku 19. století., včetně Čínského pavilonu, vyhlídkové věže se zříceninou, poustevny a různých sochařských děl.

Usedlost Cibulka je nyní ve vlastnictví Nadace rodiny Vlčkových, která zde plánuje vybudovat dětský hospic a navazující středisko paliativní péče.


Zdroj: Wikipedia

Fotogalerie